O firmie

Właściciel firmy Janusz Gierusz jest pełnoprawnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji, które zrzesza profesjonalne firmy świadczące usługi sanitarno-higieniczne, producentów i hurtownie preparatów ddd. Stowarzyszenie prowadzi szkolenia swoich członków w celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Tematyka szkoleń obejmuje szeroką wiedzę z zakresu biologii, toksykologii i metod zwalczania szkodników sanitarnych, a także bhp i HACCP. Wykładowcami są: pracownicy naukowi SGGW, Akademii Medycznej, uniwersytetów oraz Państwowego Zakładu Higieny. Stowarzyszenie współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi, zarówno w kraju jak też za granicą.

Zakres usług

Zajmujemy się zwalczaniem szkodników w instytucjach i przedsiębiorstwach (sklepach, restauracjach, stołówkach, piekarniach, cukierniach,zakładach przetwórstwa mięsnego, hotelach, biurach itp.). Zwalczamy szkodniki żywności w magazynach i obiektach przetwórstwa rolno-spożywczego chemicznymi środkami ochrony roślin (uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin I i II klasy toksyczności). Stosujemy również systemy ochrony przed szkodnikami dla zakładów przetwórstwa spożywczego, które działają w systemie lub wprowadzają system HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point - Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny) dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności. HACCP jest systemem o charakterze prewencyjnym, pozwalającym likwidować lub minimalizować zagrożenia zdrowotne w całym procesie produkcyjnym wyrobu. Zagrożeniem zdrowotnym dla wyrobu jest także obecność szkodników : gryzoni, much i innych insektów, które mogą być rezerwuarem i przenosicielami patogennych mikroorganizmów - bakterii, wirusów i grzybów. Aby nie dopuścić do konsekwencji z tym związanych niezbędny jest nadzór i stała kontrola sanitarno - higieniczna. W tym celu stosujemy System Kontroli Szkodników w którym najważniejsze jest zapobieganie, a dopiero później zwalczanie. System taki powinien funkcjonować w zakładach przetwórczych jeszcze przed wprowadzeniem HACCP-u jako element Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) w ramach Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Opracowanie i wdrożenie GMP w zakładzie powinno poprzedzać przystąpienie do prac nad wdrażaniem systemu HACCP.

System Kontroli Szkodników

Zapobieganie
Właściwa kontrola - sprawdzanie detektorów, stacji-karmników , żywołapek, tacek pod lampami owadobójczymi - w celu określenia zagrożenia, rozpoznanie i opis szkodników, określenie metody likwidacji problemu oraz podjęcie działań niezbędnych do eliminacji zagrożenia, wyznaczenie terminu zabiegu i właściwe przygotowanie obiektu do akcji DD.

Zwalczanie - Prowadzone w momencie w którym pojawia się problem, szkodniki powinny być zwalczone natychmiast po ich zauważeniu, tak aby nie nastąpiło ich zasiedlenie - można to stwierdzić stosując detektory)

Raporty - Szczegółowy raport obejmuje plan wykonanych zabiegów profilaktycznych i zwalczania z podaniem środków, substancji aktywnych, stężenia, formulacji i ilości zastosowanych preparatów)